logo
  • De onderste steen boven

Deze site wordt niet meer bijgehouden.

Hier kunt u de op 31 januari gehouden presentatie van de onderzoekscommissie bekijken.

Er is onnodig leed veroorzaakt. Daarvoor dragen de gemeente Tilburg, de Nederlandse Spoorwegen en het Spoorwegmuseum verantwoordelijkheid. In het eindadvies Door het stof probeert de onafhankelijke Commissie Tilburg Chroom-6 bij te dragen aan het herstel van onderling vertrouwen. Dat kan alleen als je alles onder ogen ziet. En benoemt. Daarom is alles in het werk gesteld om de onderste steen boven te krijgen. De Commissie baseert haar eindadvies op alle deelrapporten van het RIVM. Het eindadvies en deelrapporten zijn op 31 januari aangeboden aan de gemeente Tilburg.

Wat is er aan de hand? Langdurig werkloze mensen gaan in Tilburg aan het werk op een project van het gemeentelijk re-integratiebedrijf tROM. Dit gebeurt op het terrein van NS-NedTrain in Tilburg. Deelnemers gaan er op verzoek van de gemeente tussen 2004 en 2012 aan de slag met de verwachting daardoor op termijn een baan te krijgen. Op de werkvloer doen deelnemers daarom werkervaring op.

Waarom een onafhankelijke Onderzoekscommissie? Tijdens het werk zijn betrokkenen die werkten op bij tROM op de locatie van NS/NedTRain in meer of mindere mate blootgesteld aan chroom-6. De grondverflaag van de treinen waarmee zij werken bevatte deze stof. In vaste vorm doet Chroom-6 de gezondheid geen kwaad. Wanneer mensen lang of veel in contact komen met de losse vorm – zoals poeder of damp – dan kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Om dit allemaal uit te zoeken, heeft de gemeente Tilburg een onafhankelijke Onderzoekscommissie in het leven geroepen. Het RIVM heeft het onderzoek uitgevoerd en gecoördineerd.

 


Top