logo

Commissie start met het formuleren van advies

De Onafhankelijke onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 heeft bijna alle concept rapportages van het RIVM ontvangen. Zij start vanaf heden dan ook met het lezen van de rapportages, het afwegen van haar argumenten en het formuleren van haar advies. Dit proces wil de commissie gezamenlijk doorlopen. Toehoorders Hannine van de Grift (afdelingshoofd Werk & Inkomen bij de Gemeente Tilburg) en Freek van Huijgevoort (afgevaardigde vanuit de Ondernemingsraad van de Gemeente Tilburg)  zullen vanaf 19 november dan ook geen deel meer uitmaken van de commissie vergaderingen.

Top