logo

Gesprekken over mogelijke blootstelling gestart

Het RIVM is gestart met het voeren van gesprekken met betrokkenen over mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij tROM, locatie NedTrain in Tilburg. De eerste gesprekken met de onderzoekers van het RIVM zijn gevoerd. Ex-deelnemers worden in week 11 door het informatie – en meldpunt Tilburg Chroom-6  telefonisch uitgenodigd voor gesprekken met de onderzoekers van het RIVM over blootstelling.

In maart/april worden gesprekken gevoerd in het kader van het werkpakket bejegening. Het informatie – en meldpunt Tilburg Chroom-6 neemt contact op met betrokkenen om ze uit te nodigen voor een gesprek. Ook de leden van de onderzoekscommissie gaan de komende periode een flink aantal mensen spreken. Ook voor de gesprekken met de leden van de commissie wordt u telefonisch benaderd door het informatie – en meldpunt Tilburg Chroom-6.

Top