logo

Oplevering eindrapport chroom-6 in Tilburg na de zomer

Het RIVM heeft in een brief laten weten dat de eindrapportage Chroom-6 niet in mei 2018 maar in september 2018 aan de onafhankelijke onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 wordt opgeleverd. Aanleiding is het beschikbaar komen van 1150 nieuwe documenten. Het gaat om 1000 documenten van de NS en 150 documenten van de gemeente Tilburg die bestudeerd moesten worden. Pas hierna konden  gesprekken over de werkomstandigheden en de blootstelling worden gestart. Beide onderzoeken zijn ondertussen gestart en de meeste interviews voor beide deelonderzoeken zijn gevoerd.

De commissie en het RIVM hebben indringend met elkaar gesproken naar aanleiding van dit bericht. Onafhankelijk voorzitter Peter van der Velden: ‘Het gesprek met het RIVM was een stevig gesprek. In eerste instantie liet het RIVM weten dat zij eind oktober 2018 hun rapportage zouden aanbieden. Dat was voor de commissie niet aanvaardbaar. Daarom ben ik blij dat het RIVM alles op alles zet om het rapport in september aan ons op te leveren. De commissie vertrouwt erop dat het RIVM daadwerkelijk deze termijn gaat halen’.

Door zeer nauw met het RIVM samen te werken zal de commissie haar rapportage na de zomer aan de gemeente Tilburg opleveren.

De commissie heeft de gemeente Tilburg via een brief laten weten dat het RIVM langer nodig heeft om het onderzoek op te leveren.

Het onderzoek

In het kader van de Wet werk en bijstand deden ongeveer 800 langdurig werklozen tussen 2004 en 2012 werkervaring op bij tROM met de bedoeling om terug te keren naar betaald werk. tROM was destijds het re-integratiebedrijf van de gemeente Tilburg. Tijdens het werk zijn de deelnemers misschien in contact gekomen met chroom-6. De grondverflaag van de te renoveren treinen bevatte mogelijk deze stof. Om duidelijkheid te krijgen over mogelijke gezondheidsrisico’s die toen zijn gelopen, heeft de gemeente Tilburg een onafhankelijke onderzoekscommissie gevraagd om de onderste steen boven te krijgen. De commissie heeft het RIVM ingeschakeld om wetenschappelijk onderzoek te doen. De commissie kijkt in het bijzonder naar:

  • de arbeidsomstandigheden;
  • de maatregelen die er voor bescherming genomen zijn;
  • of er gewerkt is volgens de Wet Werk en Bijstand;
  • de afspraken tussen tROM, de NS/NedTrain en het NSM (Nederlands Spoorwegmuseum).
  • ook vragen die betrokkenen hebben over het werken bij tROM worden in het onderzoek meegenomen.
Top