logo

Reactie onafhankelijke onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 op voorstel regeling gemeente Tilburg

Ruimhartig en snel. Dat zijn de twee belangrijkste bestandsdelen die in het oog springen in het voorstel van het College van B&W van de gemeente Tilburg op het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6. De Commissie verwelkomt het voorstel van het College, omdat het hopelijk betrokkenen helpt een zwarte bladzijde in hun leven om te slaan. Eveneens is de Commissie verheugd over de plek waar betrokkenen kunnen rekenen op hulp en steun. In het bijzonder dat partijen samen optrekken met betrokkenen om deze plek samen vorm te geven.

Het College van B&W van de gemeente Tilburg, de Nederlandse Spoorwegen en het Spoorwegmuseum geven met het voorstel erkenning aan datgene wat er tussen 2004 en 2012 bij tROM is gebeurd. Dat doen zij op wijze die respect afdwingt.

De Commissie benadrukt het belang van het herkennen en voorkomen van risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen. En heeft het rapport aan de staatssecretaris van SZW aangeboden. En moedigt haar aan door te pakken om de arbeidsomstandigheden veiliger te maken voor de mensen op de werkvloer die met gevaarlijke stoffen werken.

Top