logo

Door het stof – eindrapport onafhankelijke Commissie Tilburg Chroom-6

Door het onbeschermd werken met chroom-6 bij het verplichte re-integratieproject tROM op de locatie van NS-NedTrain in Tilburg is onnodig leed veroorzaakt. Zo’n 800 deelnemers en medewerkers zijn in meer of mindere mate blootgesteld aan chroom-6. Daarvoor houdt de Commissie de contractpartners – de gemeente Tilburg, de Nederlandse Spoorwegen en het Spoorwegmuseum – verantwoordelijk. De partners weken af van afspraken uit de eigen samenwerkingsovereenkomst. De gemeente Tilburg verzaakte de wettelijke zorgplicht. NedTrain, nu onderdeel van de NS, deelde essentiële informatie niet met de gemeente Tilburg en het Spoorwegmuseum.

‘De gemeente hield zich niet aan de voorschriften van de Arbowet. De beschermingsmaatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid waren niet goed of niet aanwezig. Dat er chroom-6 in het schuurstof zat wist de gemeente niet’, schrijft de Commissie in haar advies.

Nederlandse Spoorwegen

‘NS-NedTrain, op haar beurt, wist als enige van de drie contractpartners over de gezondheidsrisico’s van chromaathoudende verf. Ze had kennis over de gevaren van het werken met schuurstof met daarin chroom-6. NS-NedTrain wist ook van de werkprocessen die voor het beschermen van veiligheid en gezondheid nodig zijn. De Commissie vindt dat NS-NedTrain die informatie had moeten delen met de andere twee contractpartners. Vooraf en actief.’

Genoegdoening

Geef een vergoeding aan de mensen die hebben gewerkt bij tROM op de locatie NS-NedTrain. De Commissie denkt daarbij aan een tegemoetkoming voor iedereen die bij tROM, op de locatie NS-NedTrain heeft gewerkt. Het is een genoegdoening van geleden immateriële schade (bijvoorbeeld stress, slapeloze nachten, impact op het psychisch welbevinden) die door langere tijd van onzekerheid over mogelijke schade aan de gezondheid is teweeggebracht. ‘Deze problemen zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de wettelijke zorgplicht’, aldus Commissievoorzitter, Peter van der Velden. Verder vindt de Commissie een compensatie passend voor de mensen die een chroom-6 te relateren ziekte of aandoening hebben of nog krijgen die voorkomt op de lijst van het RIVM-onderzoek. Tenslotte stelt de Commissie een aanvullende voorziening voor, voor mensen die vallen onder de compensatie en menen daarnaast een substantieel verlies te hebben geleden.

Landelijke boodschap

De aanbevelingen van de Commissie reiken overigens verder dan alleen de drie contractpartijen. ‘Herken, erken, voorkom’, schrijft de Commissie. Want gebeurtenissen zoals in Tilburg staan niet op zich. Overal in Nederland ligt het maken van fouten op de loer bij het werken met gevaarlijke stoffen. Daarom stelt de Commissie onder meer voor om handhaving te versterken en toekomstige schadeafhandeling te vergemakkelijken. Ook vindt de Commissie het vergroten van de bekendheid van de zorgplicht onder werkgevers nodig.

Onderzoek RIVM

De Commissie baseert haar eindadvies op alle deelrapporten van het RIVM, die de coördinatie van het onderzoek voor haar rekening nam. Het eindadvies en de deelrapporten zijn op 31 januari aangeboden aan haar opdrachtgever, de gemeente Tilburg. Het eindadvies en een video van de Commissie alsook de deelrapporten van het RIVM zijn op 31 januari vanaf 12.30 uur te downloaden via de website: www.tilburg.onderzoekscommissiechroom-6.nl/hetrapport

Top