logo

Wat betekent het defensierapport voor betrokkenen in Tilburg

De Paritaire Commissie ‘‘Aanpak problematiek Chroom-6’’ heeft haar rapportage over het afgeronde onderzoek van het RIVM naar de gevolgen van het werken met chroomhoudende verf door (oud-) medewerkers van Defensie aan de staatssecretaris van Defensie aangeboden. Het gaat om onderzoek op de vijf zogenaamde POMS-locaties (Prepositioned Organizational Materiel Storage) over de periode 1984 tot en met 2006.

De commissie zal het defensieonderzoek met interesse bestuderen.

Het onderzoek naar de Tilburgse situatie is op dit moment bezig. Er zijn al meer dan 200 gesprekken gevoerd met betrokkenen door het RIVM. Ook commissieleden spreken deze weken met betrokkenen om te horen wat er precies gebeurd is. De onafhankelijke onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 begrijpt dat u zich afvraagt wat het RIVM onderzoek naar de defensie situatie u betekent. Wij hebben het RIVM gevraagd om dit kort uit te leggen in een filmpje.

Wilt u de conclusies van het defensieonderzoek zelf lezen? Kijk dan voor alle belangrijke documenten op www.informatiepuntchroom6.nl/onderzoek.
Wilt u meer lezen over wat Chroom-6 precies is, welke ziekten het mogelijk kan veroorzaken? Lees dan verder

Top