logo

Wat heeft de commissie tot nu toe gedaan?

De onafhankelijke commissie Tilburg chroom-6 heeft de gemeente Tilburg een verslag gestuurd wat zij heeft gedaan sinds haar eerste vergadering in september 2016. De commissie heeft niet stil gezeten.

  • ┬áDe commissie heeft zich een beeld gevormd van de doelstellingen van tRom en welk werk daar gedaan werd. Dat was nodig om het onderzoeksvoorstel goed te kunnen beoordelen.
  • Ook zijn er NAW (Naam, adres, Woonplaats) gegevens verzameld zodat de commissie de mensen die bij van tRom hebben gewerkt kon benaderen via de post.
  • Bij het informatie en meldpunt Tilburg chroom-6 komen per maand ongeveer 115 vragen binnen per telefoon, Whats App, mail of sms.
  • Ook heeft de commissie samen met de gemeente Tilburg twee informatiebijeenkomsten georganiseerd in het Willem II stadion.
  • Deelonderzoeken zijn opgeleverd en met betrokkenen gedeeld de eerste is: Chroom-6 en mogelijke ziekten wat is bekend uit de wetenschap Het tweede onderzoek is: Kan medisch onderzoek uitwijzen of een effect op de gezondheid gerelateerd is aan chroom-6.
  • Deze website is gebouwd
  • De leden van de commissie hebben gesprekken gevoerd met betrokkenen. Er is met hen gesproken over hun zorgen, maar ook over de vragen die zij opgenomen wilde zien in het onderzoek.
  • Wilt u precies weten wat de commissie allemaal heeft gedaan kunt u de brief die naar de gemeente is gestuurd downloaden.

 

Top